Projectes


El Nostre Projecte de Cooperació

Els pous construïts respecten la identitat cultural de les comunitats beneficiaries i estimulen el treball local i els recursos propis, ja que tots els materials utilitzats procedeixen de Burkina Faso. Tenen com a beneficiaris principals les dones i contribueixen al desenvolupament mediambiental. Els nostres objectius transversals són: l’enfortiment del teixit social, la igualtat home-dona i la sostenibilitat tant econòmica com ambiental.  


Pous d'Aigua

La majoria dels pous són de tipus ” forage ” (perforació) amb una bomba manual per extraure l’aigua a una fondària de 50 a 70 m. Són els més higiènics. S’acostumen a fer amb un pis de ciment, amb un conducte obert i un abeurador per als animals. El cost dels pous depèn de la fondària a la que es troba la capa freàtica, dels materials emprats així com del tipus de bomba. La majoria de pous, en aquets moments tenen un cost de 10.000 euros als que s’ha de sumar la cimentació.

Destinem quasi la totalitat dels recursos econòmics a la construcció de pous
250
Pous Construits
30
Anys Construint Pous

Tot aquells que s’han sentit “ mordus per l’Afrique”, atrapats, seduïts per Africa coincideixen en què Àfrica els ha donat més del que ells han pogut oferir i que, més enllà dels inevitables problemes inherents a les relacions transculturales, el reconeixement de la “comú humanitat” és reconfortant i reconstituent, un ben potser tant o més preuat que la pròpia aigua.

Mª Rosa Obiols.

Vicepresidenta de Aigua per al Sahel