2019- Construcció de 10 pous

Project Info

Project Description

Dos pous amb la contrapart ADIR a la província de Mouhoun, en el departament de Bondokui. I un a una escola.
Quatre pous amb la contrapart AKB a la província de Boulgou , una dels quals una escola.
Un pou en una escola amb ADLK en el departament de Kouritenga, un amb ADLM en el departament de Norebe i un
amb UGVZ a Ziro.

Aquests pous han estat finançats per Natura i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

IMPORT

96.456 euros

3.500

Beneficiaris