2018 : 6 Rehabilitacions en 6 poblats rurals

Project Info

Project Description

Sis rehabilitacions a dos poblats, a un centre de salut, el CSPS  (Centre de salut i promoció social) de Yargo, i tres a escoles. Tots al departaments de Yargo, amb ADLK (Association pour le Developpement dans le Kouritenga), excepte el de ALCP, el de l’escola de Loungo

Poblado Municipio Provincia Financiador
Yargo CSPS Yargo Kouritenga Natura
Loungo escuela La Toden Passore  Natura
Peotenga escuela Yargo Kouritenga  Natura
Simioulgou Boumboudi Yargo Kouritenga Natura

 

Yargo Escuela Yargo Kouritenga  Natura
Simioulgou Boumboudi escuela Yargo Kouritenga Natura

IMPORTE

16.215 euros

1.800

Beneficiarios

Realizado100%