Què Fem

Què Fem

EL SAHEL

Al Sud del Sàhara hi ha una extensa regió que va des de l’Atlàntic fins al Mar Roig i que travessa Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, el Txad i Sudan. El Sahel és una zona de transició entre el desert i la sabana sudanesa on l’escassetat de pluges, la desforestació, l’ erosió del sòl i el pastoreig han provocat una desertització accelerada. Terres que antuvi havien estat fèrtils, on es cultivava el mill i hi havia ramats de vaques i vedells s’han tornat ara àrides i assedegades

 


ESCASSETAT D’ AIGUA

Segons dades de l’ONU, 900 milions de persones, no disposen d’aigua potable i dos cinquenes parts de la població mundial – casi 2.500 milions de persones- no tenen connexió a xarxes de sanejament. Les principals víctimes de l’escassetat d’aigua són els nens. UNICEF senyala que cada dia moren 3.000 nens al món per la manca d’accés a l‘aigua potable. És a dir més d’un milió de defuncions a l’any, la majoria nens menors de 5 anys.

 


LES CONSEQUÈNCIES

L’aigua no potable  causa, el 80 per cent de les malalties del planeta. HI ha una relació directa entre l’aigua no potable  i certes malalties, sobre tot les que produeixen diarrees agudes. L’abastiment d’aigua forma part de les desigualtats de gènere: En el Continent africà les dones i les nenes són  les que s’encarreguen d’anar a buscar-la. Milions de dones i nenes necessiten fins a 5 hores al dia si el pou d’aigua és llunyà. Unes instal·lacions d’aigua millorades redueixen la càrrega domèstica i incideixen positivament sobre la salut de las dones.

 


CONSTRUINT POUS

La construcció de pous contribueix a cobrir les necessitats bàsiques de las poblacions beneficiaries i es realitzen en col·laboració de diverses contraparts locals burkineses que coneixent les necessitats i els problemes d’aquesta terra. Els pous d’aigua constitueixen la base necessària per a fer altres projectes de desenvolupament. Aigua per al Sahel considera que l’aigua és un dret fonamental i la base de qualsevol desenvolupament sostenible.

 

Aigua per al Sahel no té despeses de infraestructura . Destinem quasi el 100 % als nostres projectes de desenvolupament

Contraparts Locals

Treballem sempre en col·laboració amb ONG locals, amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat dels projectes i la no dependència dels països donants. Aigua per al Sahel planifica els projectes amb el soci local i busca el finançament però és l’ONG local la que executa els projectes sota la nostra supervisió.

 

Beneficiaris

Són totes les persones anònimes però principals protagonistes del nostre Projecte i la raó de ser d’Aigua per al Sahel . Aquestes més de 200.000 persones que, des de que vàrem iniciar el nostre Projecte, han pogut beneficiar-se dels resultats de la nostra activitat.