2015 – Projecte 6 Pous

  • Ipelce - Yarce
    Assotiation pour la Paix et la Solidarité
  • Ipelce- Yaze
  • Silenga
  • Silenga
  • Silenga
  • Silenga

Project Info

Project Description

S’han construït 6 pous en 6 poblats rurals amb moltes deficiències, on no hi havia aigua potable i amb una elevada mortalitat infantil a causa de les malalties hídriques. Els beneficiaris tenien petits pous que s’assequen després de l’època de pluges amb el que havien de desplaçar-se llargues distàncies per accedir a l’aigua potable o bé beure aigua de basses, generalment molt contaminades. Els pous han estat finançats per Fundació Barceló, Natura i Fundació Roviralta

Poblat Provincia Contrapart Finançador
Vagué-Vagé Boulgou AKB Fundacion Barcelo
Wanagou Boulgou AKB Fundacion Barcelo
Bazoule Kadiogo     APS Fundacion Barcelo
Ipelce Bazega     APS Fundacion Barcelo

Fundacio Roviralta

Silenga  Kouritenga  ADLK   Natura
Goghin Kouritenga   ADLK  Natura

 

 

IMPORT

53.946 euros

9.000

Beneficiarios

Realitzat100%