AVIS LEGAL

Llegiu atentament aquestes condicions d’ús abans d’utilitzar aquest lloc web. La utilització d’aquest lloc web suposa que reconeixeu implícitament l’acceptació de les condicions descrites. Si no hi estàs d’acord o tens algun dubte et preguem que no et registris ni utilitzis aquest lloc web.

Associació Aigua per al Sahel és la societat titular d’aquest web. Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació comuniquem a continuació les dades següents:

ASSOCIACIÓ AGUA PER AL SAHEL

NIF: G-60098902

Via Augusta 20 àtic 08006 Barcelona

Telf: +34.609.78.37.38

email: info@aiguaperalsahel.org

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el Núm. 13.912.

1.- CONDICIONS D’ÚS

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda a la present pàgina web per a les seves pròpies necessitats exclusivament ia no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis a què tingui accés. L’usuari tindrà dret l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida a través d’aquesta, si bé la Fundació es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal.
És intenció de la Fundació oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. Això no obstant, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i la Associació no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la Web.

2.- Enllaços a tercers (links)

Aquest web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, l’Associació Aigua per al Sahel no es fa responsable de les informacions, els serveis i el contingut en general d’aquestes pàgines web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a què s’accedeixi des d’aquesta pàgina és independent i l’Associació Aigua per al Sahel no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de l’Associació no implica que aquesta doni suport o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En cas que l’Associació Aigua per al Sahel tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

3.- Drets de propietat intel·lectual

L’Associació Aigua per al Sahel és titular (o els seus llicenciants, si n’hi ha) dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web. En qualsevol cas, l’Associació Aigua per al Sahel disposa de l’autorització corresponent per donar l’ús que cregui convenient als continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma dexplotació de tots dels continguts daquest lloc web o duna part, així com del seu disseny. Aquests actes dexplotació només es poden dur a terme mitjançant lautorització expressa de lAssociació Aigua per al Sahel i sempre que es faci referència explícita a la titularitat dels drets de propietat intel·lectual esmentats.

4.- Limitacions de responsabilitat

L’Associació Aigua per al Sahel no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis que s’hi ofereixen. En conseqüència, l’Associació Aigua per al Sahel i qualsevol possible proveïdor de continguts no són responsables de les possibles interrupcions del servei, demores, mal funcionament i, en general, qualsevol inconvenient que tingui l’origen en causes que escapen del control de l’Associació Aigua per al Sahel o els proveïdors, o provingui duna actuació dolosa o culposa de lusuari, o força major.

L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web o dels recursos posats a la vostra disposició que vagi en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’Associació o de tercers, que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o vagin en contra de la moralitat i deixarà en tot cas indemne a l’entitat davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà la destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyin a l’entitat, així com la introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, tablets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, al sistema, o als equips de tercers.

Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb les condicions dús del present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.