Blog

UPF Solidària i Aigua per al Sahel

La Comissió Avaluadora d’ajudes econòmiques per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible de la Universitat Pompeu Fabra ha resolt atorgar una subvenció de 2.875 euros a Agua para el Sahel. Amb aquests recursos l’Entitat podrà dur a terme el Projecte de rehabilitació d’un pou d’aigua al poblat de Hiela, a Burkina Faso.
Gràcies a Cristina Colls membre del personal d’administració i serveis de la Biblioteca del campus de la UPF del Poblenou i voluntària d’Aigua per la seva implicació al Proyec

La UPF Solidària entrevista la nostra voluntària Cristina i el nostre Tresorer i Responsable de Projectes: Christian Jacquemot que presenten el projecte de l’entitat Aigua per al Sahel, subvencionat a la convocatòria d’ajudes

Llegir la entrevista