2016: Construcció 6 Pous

Vrasan
Forage Volanta
Foulou
Forage India
Gonsin
Forage India

Project Info

Project Description

S’ha construït 6 pous en 6 poblats rurals amb moltes deficiències, on no hi ha aigua potable i amb gran mortalitat infantil a causa de les malalties hídriques. Els beneficiaris tenen petits pous que s’assequen després de l’època de pluges amb el que han de desplaçar-se llargues distàncies per accedir a l’aigua potable o bé beure aigua de basses, generalment molt contaminades.

Poblado Municipio Provincia Financiador
Foulou Arbolle Passore Natura
Rimassoum Zinniaré Oubritenga Natura
Gonsin Arbolle    Passore Natura
Vrasan Sapouy  Ziro Natura
Goama Tenkodogo Boulgou Natura
Lergho- Padana Tenkodogo Boulgou Natura

 

 

IMPORTE

55.717 euros

6.500

Beneficiaris

Realizat100%