Blog

Dones i activitats generadores d’ingressos

Quan les dones tenen aigua potable a prop, no estan tant cansades, tenen molt més temps lliure i es poden dedicar a altres activitats.
La primera i més important activitat, organitzada por Henry de la nostra contrapart ADLK per a les dones dels poblats que ja disposen d’aigua, és un curs d’alfabetització, ja que moltes no han anat a escola i tampoc saben comptar. Això els hi permet gestionar els seus recursos molt millor i acostumen a organitzar-se formant agrupacions. Cada agrupació consta de 20 a 40 dones.

Ja hi ha onze poblats amb agrupacions de dones en quatre departaments de la  província de Kouritenga.

A la fi de cada campanya d’alfabetització, cada agrupació pots escollir una nova formació entre les següents:

– Fabricació de sabó
– Aprendre a teixir
– Gestió de microcrèdits
-Tinció de teixits

El sabó es fa a partir de mantega de karité, que s’extrau de la llavor del fruit de l’arbre de Karité, molt abundant a Burkina o bé de l’oli de coco que prové del sud del país. Serveix per l’ús propi, però sobre tot també per a la venda en els mercats locals. Per això els hi va molt bé haver après nocions de càlcul als cursos d’ alfabetització. Teixir era un ofici exclusivament masculí. Ara les dones n’aprenen també per
fer-se les seves pròpies robes tradicionals i per a la venda. Després de la formació les dones han d’assegurar la continuïtat de les
activitats. Però hi ha un verdader problema doncs no tenen els medis per a  comprar les matèries primeres. Així acudeixen al president de la ADLK per a la demanda de microcrèdits. Però les condiciones dels préstecs no son gens favorables.

Aquest any n’han demanat cinc agrupacions i seixanta-quatre dones a nivell individual. Però seria necessari un banc que fes préstecs de petites quantitats sense que fos necessària una devolució desorbitada