Conveni amb Fundació Barceló

Hem signat un acord de Col·laboració en el qual Fundació Barceló participarà en dos Projectes desenvolupats a les províncies de Passoré, Boulkiemde i Kourittenga, a Burkina Faso

Fundació Barceló és una Institució creada per la família Barceló amb la finalitat de contribuir a la millora de la Societat, posant l’acció als països més vulnerables del món, a través de la promoció de projectes de desenvolupament.

Es construiran les següents infraestructures:

Rehabilitació de set pous d’aigua potable ( tres d’ells en escoles ) i construcció de dos blocs de sis latrines en dues escoles

Ampliació d’un pou amb reserva d’aigua i instal·lació d’una bomba híbrida (energia solar i connexió a la xarxa general elèctrica). S’instal·larà una xarxa de canalització que alimentarà tres fonts d’aigua en dos barris i en el mercat del poble de Loungo

Seran 7.500 beneficiaris directes i 19.000 indirectes

Moltes gràcies Fundació Barceló !!!