2016: Rehabilitació 13 Pous

 • Boura
  Forage India
 • École Boura Centre
  Rehabilitació Forage India
 • Hamdelaye
  Rehabilitació Forage India
 • Kioukoudougou
  Rehabilitació Forage India
 • Loghin
  Rehabilitació Forage India
 • Loum
  Rehabilitación Forage
 • Nabpoutenga
  Rehabilitació Forage
 • Secteur 2 Boura
  Rehabilitació Forage India
 • Secteur 3 Boura
  Rehabilitació Forage

Project Info

Project Description

S’ha rehabilitat 13 pous en 13 poblats rurals . Els pous havien estat construïts per altres Ongs o per l’estat . Tots estaven inoperatius . S’han finançat amb aportacions de Botigues Natura .

Poblado Municipio Provincia Financiador
Loghin Arbolle Passore Natura
Hamdelayé Boura Sissili Natura
Secteur 2

Boura

Boura Sissili Natura
 Loum  Boura  Sissili  Natura
 Baffawa  Boura  Sissili  Natura
Kioukudugu Boura Sissili Natura
EcoleCentre Boura Boura Sissili Natura
Singuedin Boura Sissili Natura
Secteur 3 Boura Boura Sissili Natura
Sankoutougu Arbolle Passore Natura
Saaba ecole Arbolle Passore Natura

 

Boura Centre Boura Sissili Natura
Nabpoutenga Boura Sissili Natura
Realizat100%

10.000

Beneficiaris

IMPORTE

 41.509 euros